آخرین مطالب چشمه زندگی

توضیحی مختصر از مدرسه تحول یافته

موضع تربیتی مدرسه تحول یافته در مورد لباس فرم لباس فرم اجباری چون در تضاد با هویت فردی و استقلال طلبی نوجوان است و ضرورتی برای اجبار آن وجود ندارد مورد تأیید نیست اما برای وحدت بخشی و هویت جمعی و گروهی لباس های متحدالشکلی تهیه می‌شود اما اجباری به پوشیدن آن‌ها نیست بلکه خود

نقدهای وارده به آموزش و پرورش

نقدهای وارد به آموزش و پرورش قابل تقسیم به ۴ بخش است: ۱- مبانی تربیتی ۲- ساختار تربیتی ۳- محتواهای تربیتی ۴- اجرا مبانی تربیتی حاکم بر ساختار آموزش و پرورش فعلی ما مبتنی بر نگاهی مکانیکی به دانش آموزان و آنها را به مثابه قطعه ای برای چرخه های اقتصادی است. این مدارس برگرفته

گزینش مخاطبین در مدرسه تحول یافته چگونه است ؟

گزینش مخاطبین در مدرسه تحول یافته: هر دانش آموزی با توجه به توانایی های انسانی و مالی و همچنین ریسک پذیری مدرسه تحول یافته امکان ورود به مدرسه ندارد. مدرسه تحول یافته معتقد به گزینش مخاطبین متناسب با هدف و مدل تربیتی مدرسه است و به لزوم کثرت مدل های تربیتی متناسب توانایی ها و

موضع مدرسه تحول یافته نسبت به سند تحول بنیادین چیست ؟

موضع مدرسه تحول یافته نسبت به سند تحول بنیادین: سند تحول بنیادین یک دستاورد پژوهشی حاصل از کار جمعی بسیاری از اندیشمندان و مبتنی بر جهان بینی اسلامی است. سند تحول نواقصی از جمله در مراحل تربیت دارد. سند تحول با وجود نواقص باید برای تحول در آموزش و پرورش فعلی مبنا قرار گیرد اما

مخاطبین مورد نظر مدل تربیتی مدرسه تحول یافته چه اشخاصی هستند ؟

مخاطبین مورد نظر مدل تربیتی مدرسه تحول یافته چشمه زندگی : دانش آموزانی با اهدافی بالاتر از آموزش و پرورش رسمی علت تمایل دانش آموزان به مدرسه تحول یافته مانع دیدن مدارس مرسوم در تحقق اهداف والا و امکان تحقق آن اهداف در بستر مدرسه تحول یافته دانش آموزانی دارای ادب و اخلاق مناسب و

مدرسه تحول یافته تا چه مقطع سنی را پوشش می دهد؟

با توجه به اینکه سعی شده ریسک ترک مدرسه رسمی در مدل مدرسه تحول کاهش یابد، دانش آموزان هر سال امکان بازگشت بدون مشکل به مدارس مرسوم را دارند. قرار مدرسه تحول یافته با اولیا سالیانه خواهد بود و تعهدی مبنی بر ادامه فعالیت در سال های بعد چه از جهت کلی مدرسه و چه

آخرین تصاویر نگارخانه

تماس با ما

جهت تماس با عوامل تربیت کده چشمه زندگی کافیست از راه های ارتباطی که در صفحه ``تماس با ما`` درج گردیده است اقدام فرمایید .

آخرین دیدگاه‌ها

    بایگانی‌ها

    دسته‌ها